Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Grzegorz Żak | 2014/01/30

Biuro brokerskie
Kompleksowa obsługa brokerska proponowana przez nasze biuro brokerskie obejmuje: aktywną pomoc w procesie likwidacji szkód, obsługę a także kontrolę wdrożonego programu, budowę indywidualnego programu ubezpieczenia.

W ramach budowy programu ubezpieczeniowego oferowane są: negocjowanie ceny a także szczegółowych warunków umów, z uwzględnieniem indywidualnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, rzetelna a także gruntowna analiza istniejącego programu ubezpieczeń lub zawartych polis, zebranie ofert z rynku, rzeczowa ich analiza a także przedstawienie pisemnej rekomendacji klientowi, eliminacja zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia niekorzystnych dla Ubezpieczającego, wdrożenie przygotowanego programu na warunkach wybranej oferty, przygotowanie optymalnego programu ubezpieczenia z uwzględnieniem wszystkich technicznych aspektów umów ubezpieczenia (sumy gwarancyjne i sumy ubezpieczenia, udziały własne w szkodzie, limity odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń), identyfikacja a także ocena rodzaju i wielkości zagrożeń a także ryzyka związanych lub występujących w prowadzonej działalności.

Zastanawiając się nad pracą brokera należy przede wszystkim mieć na względzie, że broker ubezpieczeń pracuje na rzecz podmiotu poszukującego ochrony, nie towarzystwa ubezpieczeń. Fachowy broker ubezpieczeniowy i broker Kraków reprezentuje interesy swojego klienta, jest jego adwokatem a także doradcą. Nie stoi zaś po stronie jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeniowego.

W ramach kontroli a także obsługi wdrożonego programu oferowane są: dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb klienta, administracja polisami - monitorowanie terminów płatności, aktualizacja danych i sprawdzanie terminów ekspiracji, natychmiastowe reagowanie na nowe potrzeby ubezpieczeniowe klienta, nadzór nad realizacją wdrożonego programu i ocena jego przebiegu.

Do szczegółowego zakresu naszych usług należą takie działania jak: ubezpieczenia finansowe działań biznesowych i podmiotów gospodarczych, ubezpieczenie budowy dla inwestora, gwarancje ubezpieczeniowe - selekcja a także wyliczanie.

W ramach aktywnej pomocy w procesie likwidacji szkód oferowane są: prowadzenie statystyki szkodowej swoich klientów, dbanie o przestrzeganie przez firmy ubezpieczeniowe ustawowych terminów wypłat, pomoc już na etapie zgłaszania roszczenia bądź szkody, negocjowanie wysokości świadczeń i odszkodowań, w razie konieczności aranżacja współpracy z rekomendowaną kancelarią prawniczą.

Fotorelacja


broker
broker ubezpieczeniowy
gwarancje ubezpieczeniowe
ubezpieczenia finansowe
ubezpieczenie