Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Biuro brokerskie

Skojarzone z tym artykułem: broker, broker ubezpieczeniowy, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenie

Biuro brokerskie (...) zawartych polis, zebranie ofert z rynku, rzeczowa ich analiza a także przedstawienie pisemnej rekomendacji klientowi, eliminacja zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia niekorzystnych dla Ubezpieczającego, wdrożenie przygotowanego programu na warunkach wybranej oferty, przygotowanie optymalnego programu ubezpieczenia z uwzględnieniem wszystkich technicznych aspektów umów ubezpieczenia (sumy gwarancyjne i sumy ubezpieczenia, udziały własne w szkodzie, limity odpowiedzialności zakładu (...)

Dodany przez Grzegorz Żak | 2014/01/30

Biuro brokerskie