Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Rola kultury

Skojarzone z tym artykułem: dofinansowania, ekonomia, fundusze europejskie, pieniądz, przedsiębiorstwa

Rola kultury (...) Wypada się zgodzić, że rzeczą z której my Polacy powinniśmy być dumni to krajowa kultura i tożsamość narodowa. Nasz narodowy priorytet kultura i dziedzictwo kulturowe zawsze stawiał kulturę i wykształcenie na pierwszym miejscu. Nie ulega też niejasności, że dziedzictwo kulturowe to najpotężniejsze narzędzie do budowania autorytetu Polski na świecie i europie. Co powinno być najbardziej rozpoznawalną i kojarzoną z Polską rzeczą. (...)

Dodany przez Grzegorz Żak | 2013/12/30

Rola kultury