Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Zdobywamy fundusze UE

Skojarzone z tym artykułem: biznes, biznesplan, dotacje, finanse

Zdobywamy fundusze UE (...) uwagę jest ochrona środowiska oraz bezrobocie. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej otworzyły się szanse otrzymywania przez firmy i instytucje publiczne funduszy na rozwój. Niektóre gminy, małe a także średnie firmy przekazują tym jednostkom otrzymanie środków na określony cel. Dzięki staraniom takich firm jak Pracownia Badań Ekonomicznych urzędy miast mogą walczyć o fundusze na naprawę i budowę (...)

Dodany przez Grzegorz Żak | 2013/09/18

Zdobywamy fundusze UE