Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Michalina Jaworska | 2015/07/16

Jak łatwo rozliczyć różnice kursowe?
Prowadzenie własnej firmy wymaga rzetelności i uważnego pilnowania terminów.

W ciągu roku jest kilka dat określających dopełnienie pewnych urzędowych formalności, o których żaden przedsiębiorca zapomnieć nie może. Jedną z takich dat jest koniec pierwszego miesiąca roku obrotowego, kiedy to trzeba zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego, jeśli zdecydowaliśmy się na rachunkowe rozliczenie różnic kursowych.

METODA RACHUNKOWA

Warto jednak pamiętać, że metoda rachunkowa obliczania różnic kursowych wymaga spełniania dwóch warunków (art. 9b ust. 3 ustawy o CIT i art. 14b ust. 3 ustawy o PIT):
- po pierwsze, przez cały okres, kiedy różnice kursowe będą rozliczane metodą rachunkową, podmioty uprawnione mogą badać sprawozdania finansowe podatników,
- po drugie, wybór metody rachunkowej wiąże się z zobowiązaniem do jej stosowania przez minimum 3 lata podatkowe liczone od początku roku podatkowego, w którym ta metoda została wybrana.

POMOCNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

Przy obecnym postępie technologicznym, warto rozważyć, czy nie ułatwić sobie wyliczania dodatnich i ujemnych różnic kursowych za pomocą odpowiedniego narzędzia komputerowego.

Na rynku dostępne jest obecnie oprogramowanie komputerowe, które znacząco ułatwia obsługę nieograniczonej liczby podmiotów i firm, szybko obliczając różnice kursowe. Umożliwia uaktualnianie tabeli kursów walut NP o bieżące dzienne dane, dzięki czemu można zapomnieć o ręcznym wprowadzaniu danych i o tworzeniu autorskich formuł w zwykłych programach.

Dostęp do kilku rachunków walutowych i możliwość drukowania powstałych zestawie to nie jedyne ułatwienia, które oferują nam tego typu programy, w szybki i prosty sposób pozwalając na rozwiązanie kłopotu rozliczenia różnic kursowych.

Fotorelacja


ekonomia
pieniądz
przedsiębiorstwa