Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Grupa Partner

Skojarzone z tym artykułem: ekonomia, finanse, kadry, księgowość, pieniądz, płace

Grupa Partner (...) oferty zagwarantujemy ci: obcięcie kosztów informatycznych, kontakt profesjonalnych fachowców, spokojny sen, odciążenie pracowników twojej firmy w realizacji czynności księgowych, transfer odpowiedzialności na naszą firmę (posiadamy wykupioną polisę OC na kwotę tys. EURO), obcięcie w firmie kosztów prowadzenia (...)

Dodany przez Michalina Jaworska | 2013/09/05

Grupa Partner