Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Waldemar Arciszewski | 2014/07/04

Kim jest i czym się zajmuje tłumacz przysięgły
W związku z emigracją zarobkową Polaków coraz częściej zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na usługi związane z tłumaczeniem.

Szczególnym rodzajem tłumaczeń zajmuje się tzw. Tłumacz przysięgły, który zajmuje się tłumaczeniem dokumentów, na potrzeby urzędów.

Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumacz przysięgły to przede wszystkim osoba zaufania publicznego, która zajmuje się tłumaczeniem oraz poświadczaniem za zgodność dokumentów na potrzeby urzędów Polskich jak i zagranicznych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
By zostać tłumaczem przysięgłym trzeba spełniać warunki określone w ustawie o zawodzenie tłumacza przysięgłego. Główne z nich to: obywatelstwo polskie lub jednego z krajów Unii Europejskiej, znajomość polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność oraz zdanie państwowego egzaminu, potwierdzającego umiejętności językowe. Wymagania te musi spełniać każdy tłumacz przysięgły hiszpańskiego (przykład możemy znaleźć na piedradelsol.pl), angielskiego i każdego innego języka.

Kiedy potrzebne są usługi tłumacza przysięgłego?
Tłumacz przysięgły potrzebny jest w wielu sytuacjach, w szczególności gdy przychodzi do konieczności kontaktu z odpowiednim urzędem w związku z pobytem za granicą. Taka sytuacja może nastąpić podczas chęci uzyskania zwrotu podatku, kupna auta z zagranicy lub uzyskania zaświadczeń i potwierdzenia kwalifikacji wymaganych przez urzędy Polskie i Zagraniczne. Wszystkie te dokumenty muszą być potwierdzone odpowiednią pieczęcią, którą posiada tłumacz przysięgły.

Tłumacz przysięgły w sądzie
Usługi tłumaczy przysięgłych bardzo często wykorzystywane są w związku z postępowaniami sądowymi. Dotyczy to zarówno postępowań karnych (np. Europejski Nakaz Aresztowania) jak i cywilnych (np. Tłumaczenie dokumentów księgowych w sprawach gospodarczych). Pozwala to na szybka i wygodną komunikacje między sądami polskimi, a instytucjami zagranicznymi.

To sprawia, że usługi tłumaczy przysięgłych są coraz bardziej potrzebne i wydaje się, że w tej materii nic się nie zmieni jeszcze przez długi czas.

Fotorelacja


biznes
ekonomia
pieniądz
tłumaczenia