Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Michalina Jaworska | 2014/01/12

Pomoc podatkowa
Kancelaria Podatkowa działa w sektorze doradztwa podatkowego od kilku lat.Oferta kancelarii podatkowej obejmuje:

Opinie podatkowe:
- przygotowywanie dla klienta zarzutów, zażaleń, wniosków, skarg i podań.
- pomoc w kontaktach pomiędzy organami finansowymi a podatnikami.
- przygotowywanie analiz finansowych oraz ekonomicznych.
- udzielanie porad w sprawach ekonomiczno-finansowych oraz prawnych.
- przedstawianie zdania w sprawach dotyczących podatków, opłat administracyjnych oraz opłat skarbowych.
- reprezentowanie klientów przed sądami w procesach podatkowych.

Doradztwo podatkowe:
- wspieranie działalności podmiotów gospodarczych.
- pomoc w czasie kontroli podatkowej firm
- audyt podatkowy

Ceny transferowe:
- nadzór oraz kontrola nad dokumentacją podatkową sporządzoną przez Klientów.
- sporządzaniu dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi i stały nadzór nad zgodnością z wymogami prawa podatkowego.
- profesjonalne doradztwo w zakresie cen używanych w transakcjach między powiązanymi podmiotami.
- niwelowanie ryzyka podatkowego pomiędzy podmiotami powiązanymi.


Kancelaria podatkowa to grupa profesjonalistów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, analityków finansowych, którzy służą pomocą w obszarze działań średnich oraz dużych firm.

Fotorelacja


podatki
ceny
finanse
pieniądze