Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Waldemar Arciszewski | 2013/10/24

Rejestrowanie godzin pracy
Do prowadzenia ewidencji czasu pracy jest zmuszona każda firma.

Obowiązek szczegółowej ewidencji czasu pracy to przymus dla każdej firmy, ale i przy okazji bodziec do redukcji zbędnych kosztów funkcjonowania firmy. Określają to przepisy kodeksu pracy - a dokładnie art. 149 i rozporządzenia Ministra Pracy. Nawet jeśli zatrudniona jest tylko jedna osoba firma musi prowadzić dla niej osobny wykaz, obejmuje to wszystkich zatrudnionych niezależnie od umowy i stosunek prawny. W ewidencji powinny znaleźć się takie informacje jak:

Wszystkie firmy mają narzucony obowiązek zapisywania tak zwanej ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych dla poprawnego obliczania wynagrodzenia. Nie ma znaczenia ilość zatrudnionych osób czy rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa. Reguluje to artykuł 149 k.p., niemniej jednak nie formułuje dokładnie co powinna poprzednio napomknięta ewidencja obejmować . Robią to dopiero odpowiednie rozporządzenia Ministra Pracy z 28.05.1996r. Na ich mocy karty ewidencji czasu pracy każdego pracownika muszą zawierać następujące informacje takie dane jak:


- zwolnienia zdrowotne
- skrupulatną liczbę przepracowanego czasu w wymiarze doby, muszą tam być uwzględnione również takie dane jak nadgodziny oraz praca w dni wolne, święta a także w nocy
- przebyte dyżury
- liczba dni urlopowych
- obecności nie usprawiedliwione i usprawiedliwione przez pracownikaKartę ewidencji czasu pracy należy prowadzić dla każdego zatrudnionego osobno. Nie ma ona określonej z góry przez przepisy formy wobec tego każdy przedsiębiorca może sobie taką kartę pracy stosownie do swoich potrzeb utworzyć. Należałoby jeszcze dodać, że ewidencję należy pokazać na każdą prośbęzatrudnionego.

Dowiedz się więcej na stronie PlanQ.

Ewidencję czasu pracy trzeba okazać pracownikowi na jego prośbę. Pierwowzór rejestru jest własnością pracodawcy. Pracownik może żądać o wgląd w dokument, czy też także wykonania kopii za pomocą ksero czy uzyskania odpisu z oryginału.


Plusów wynikających z prowadzenia internetowej ewidencji czasu pracy jest mnóstwo. Jednym z nich jest sposobność oszacowania wydajności pracowników i ich zaangażowania podczas wykonywania pracy. Istnieje wiele narzędzi, które zapewniają połączenie ewidencji z bieżącym harmonogramem pracy. Zatrudnieni mają możliwość samodzielnego raportowania mogą sami raportować co w danym dniu zrobili i jak wiele na to poświęcili. Wprowadzając swój grafik pracy do narzędzia internetowego automatycznie do ewidencji jest przedłożona liczba przepracowanych godzin. Świadomość raportowania swojego czasu pracy jest bardzo mobilizująca dla pracowników. Ich wydajność może znacząco wzrosnąć bowiem będą sobie układać grafiki pracy tak aby rzeczywiście sfinalizować bieżące zadania. Prostszym wyjściem jest monitorowanie tylko przybycia i wyjścia z zakładu pracy. Przedsiębiorca jest wtedy poinformowany spóźnień lub nieobecności pracowników. Wszystko przebiega przez Internet i jest praktycznie monitorowane w czasie rzeczywistym.

Fotorelacja


biznes
finanse
przedsiębiorstwa