Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Grzegorz Żak | 2013/12/30

Rola kultury
Wypada się zgodzić, że rzeczą z której my Polacy powinniśmy być dumni to krajowa kultura i tożsamość narodowa.

Nasz narodowy priorytet kultura i dziedzictwo kulturowe zawsze stawiał kulturę i wykształcenie na pierwszym miejscu. Nie ulega też niejasności, że dziedzictwo kulturowe to najpotężniejsze narzędzie do budowania autorytetu Polski na świecie i europie. Co powinno być najbardziej rozpoznawalną i kojarzoną z Polską rzeczą. Dlatego chronienie dziedzictwa kulturowego jest ogromnie poważna bo w największym stopniu kształtuje ona nasz obraz w oczach innych Państw. Dlatego inwestycja w kulturę jest bardzo ważna.

Nieprzerwanie powstaje dużo projektów rządowych i tych opłaconych z funduszów unijnych, które doprowadzają do rozwoju przeróżnych wymiarów naszego życia. Decydującą kwestią jest dzisiaj wsparcie i odpowiednie zabezpieczenie obiektów, działań które są ważne dla kultury. Najświeższym przedsięwzięciem jest program 11. Priorytetem tego projektu jest utrzymanie dziedzictwa kulturowego i wzrost popularności Polski na mapie świata. Przyczyni się do tego silny rozwój infrastruktury kultury i szeroko pojętego szkolnictwa artystycznego.

Rezultatem wykonywania założeń dofinansowań docelowo ma być:

- zwiększenie zainteresowania Polską dla turystów i inwestorów
- polepszenie stanu infrastruktury edukacyjnej uczelni artystycznych
- rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
- naprawa zabytków

Warto przeczytać wywiad jaki udzieliła dr Monika Smoleń na temat nadziei, które dały fundusze unii europejskiej dla naszej kultury.

Wnioskować o wsparcie finansowe może wiele instytucji takie jak archiwa państwowe, szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, publiczne uczelnie wyższe nie artystyczne pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów, instytucje pozarządowe, instytucje kultury.

Aktualnie dofinansowanych jest sporo projektów a coraz to następne wnioski są rozważane. Budżet jest na tyle duży, że kolejni wnioskodawcy jeśli mają tylko odpowiednie podstawy mogą być spokojni o dostanie pomocy na swój cel. Jeśli interesują Cie warunki uczestnictwa w programie odwiedź www.poiis.mkidn.gov.pl

Fotorelacja


ekonomia
pieniądz
przedsiębiorstwa
dofinansowania
fundusze europejskie