Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Grzegorz Żak | 2013/10/12

Sprawne zarządzanie projektami
Business Solutions to nowoczesna firma z branży doradztwa personalnego i zarządczego.

W obszarze zainteresowania przedsiębiorstwa znajdują się takie usługi jak: doradztwo personalne, zarządzanie projektami, rekrutacja i selekcja pracowników, doradztwo zarządcze.

W ramach doradztwa zarządczego oferujemy naszym klientom konsulting w obszarze zarządzania strategicznego i organizacji wewnętrznej firmy. W ramach tego świadczenia pomagamy w opracowaniu zasadniczych dla każdej firmy elementów, a zatem misji, wizji a także strategii firmy. Opierając się na zdobytym doświadczeniu a także naszej bogatej wiedzy nadzorujemy proces wprowadzania narzędzi zarządzania strategicznego ale także modelujemy procedurę wznoszenia strategii firmy. Kolejnym etapem jest wyciągnięcie właściwych wniosków, zidentyfikowanie przyczyn słabej efektywności poprzedniej struktury organizacyjnej i zamodelowanie nowej struktury, jaka będzie bardziej przejrzysta, bardziej efektywna, a zasadniczo prostsza. Projektujemy w tym względzie tak zwany układ procesowy, który stanowi podstawę do przygotowania nowej struktury organizacyjnej i komunikacji wewnętrznej. W dalszym etapie jest on linkowany z systemami motywacji oraz oceny, systemami wynagrodzeń - wynagrodzenia pracowników, zakresami odpowiedzialności pracowników.

W ramach zarządzania kadrami proponujemy doradztwo personalne polegające na zaprojektowaniu działań personalnych w taki sposób, żeby procesy zarządzania były przejrzyste oraz zrozumiałe dla zarządzających, a przekładały się one natychmiastowo na wyniki przedsiębiorstwa. Pokazujemy klientom jak motywować, rozwijać, angażować, oceniać, wynagradzać i przeprowadzać rekrutacje swoich podwładnych, jak tworzyć kulturę organizacyjną opartą na efektywności.

Business Solutions realizuje doradztwo w segmencie zarządzania projektami. Dodatkowo realizujemy coaching oraz szkolenia biznesowe, które mają następujące zadania:

- zbudowanie właściwej organizacji zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, która będzie sprzyjała sprawnemu oraz skutecznemu zarządzaniu portfelami projektów, a także projektami,
- kształtowanie a także budowanie nowo nabywanych umiejętności dla właściwego działania projektów,
- opracowanie procesu wdrożenia a także przygotowania uczestników projektu do nowych sposobów funkcjonowania w zespole projektowym,
- opracowanie właściwej metodologii zarządzania projektami, która będzie brała pod uwagę kulturę organizacyjną, branżę, wielkość a także specyfikę danego przedsiębiorstwa.

Fotorelacja


biznes
finanse
ekonomia
rekrutacja