Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Zabezpiecz swoją przyszłość

Skojarzone z tym artykułem: biznes, pieniądz, ubezpieczenia

Zabezpiecz swoją przyszłość (...) Jak to właściwie jest z naszą służbą zdrowia? Czy służba zdrowia jest państwowa czy prywatna? Pogawędzimy teraz o ubezpieczeniach zdrowotnych w naszym kraju. Literalnie każdy obywatel RP przesyłający składki do NFZ ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. W rzeczywistości objawia się to tak, że listy zapisanych na planowe zabiegi albo operacje szpitalne czy też kolejki do lekarzy specjalistów na konsultacje są tak rozbudowane, że zazwyczaj po prostu chory nie zdąży poddać się leczeniu a jego stan zdrowia się pogorszy. Nierzadko ubezpieczenia medyczne łączą w sobie kilka typów ubezpieczeń. Swoim obszarem obejmują przede wszystkim prywatną opiekę medyczną, a więc koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego czy urazowego, ale co ciekawe w skład umów medycznych włączane są także dodatkowe opcje takie jak: ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Dzięki zakupowi takiego typu polisy pakietowej oszczędzamy i za wszystko płacimy taniej niż w przypadku, gdybyśmy rozłącznie nabyli ubezpieczenie na życie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym a osobno ubezpieczenie medyczne w innej firmie ubezpieczeniowej. W jakim miejscu można (...)

Dodany przez Michalina Jaworska | 2013/11/17

Zabezpiecz swoją przyszłość