Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Michalina Jaworska | 2014/10/03

W co aktualnie warto inwestować.
Na rynku znajdziemy niezliczone możliwości zainwestowania naszych pieniędzy - największe znaczenie mają jednak wszystkie metody oparte na giełdzie oraz jej wynikach - czy to bezpośrednie inwestycje w akcje, czy nawet fundusze inwestycyjne opierające się właśnie na inwestycjach giełdowych.

Rzadko kiedy zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że istnieją jeszcze alternatywne możliwości inwestowania naszych pieniędzy. Specjalistą w tym segmencie jest Dom Maklerski.. W co zatem możemy jeszcze zainwestować i czy szansa na potencjalne zyski jest tutaj większa? Jak wreszcie wygląda potencjalne ryzyko strat w przypadku inwestowania alternatywnego?

Wbrew pozorom inwestycje alternatywne nie są jednolitą grupą możliwości i nie są szczególnie wydzielone. Najogólniej można je określić jako grupę inwestycji niezwiązanych i nieopierających się na giełdzie oraz akcjach. Możemy tutaj zaliczyć między innymi inwestycje w sztukę, ziemię rolną, czy nawet surowce i towary. Wszystkie powyższe możliwości stwarzają znacznie mniejsze ryzyko strat dla potencjalnego inwestora niż typowe inwestycje w akcje - w okresie bessy nie tylko nie generują strat, ale mogą nawet w określonych przypadkach przynosić wymierny zysk!


Na rynku znajdziemy fundusze alternatywne, które mogą nas kusić dużymi zyskami z relatywnie niskim ryzykiem. Każdy inwestor powinien jednak pamiętać o tym, że należy dywersyfikować swój portfel inwestycji, a tym samym minimalizować ryzyko zwiększając swoje szanse na zwrot z całości swoich inwestycji. Nie decydujmy się zatem na inwestycje tylko i wyłącznie w fundusze alternatywne, gdyż nawet z nimi związane jest pewne ryzyko.

Czy inwestycje alternatywne mogą przynieść duży zysk? Wszystko zależy tutaj od konkretnej inwestycji - w przypadku sztuki wiele zależy od uznania dla danego malarza oraz jego dzieł, a tym samym potencjalnych kupujących. Przed taką inwestycja warto dokładnie rozeznać się na danym rynku, aby nie inwestować naszych pieniędzy zbyt pochopnie i aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Fotorelacja


biznes
finanse
ekonomia
inwestowanie