Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Michalina Jaworska | 2013/11/17

Zabezpiecz swoją przyszłość
Jak to właściwie jest z naszą służbą zdrowia? Czy służba zdrowia jest państwowa czy prywatna? Pogawędzimy teraz o ubezpieczeniach zdrowotnych w naszym kraju.

Literalnie każdy obywatel RP przesyłający składki do NFZ ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. W rzeczywistości objawia się to tak, że listy zapisanych na planowe zabiegi albo operacje szpitalne czy też kolejki do lekarzy specjalistów na konsultacje są tak rozbudowane, że zazwyczaj po prostu chory nie zdąży poddać się leczeniu a jego stan zdrowia się pogorszy.

Nierzadko ubezpieczenia medyczne łączą w sobie kilka typów ubezpieczeń. Swoim obszarem obejmują przede wszystkim prywatną opiekę medyczną, a więc koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego czy urazowego, ale co ciekawe w skład umów medycznych włączane są także dodatkowe opcje takie jak: ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Dzięki zakupowi takiego typu polisy pakietowej oszczędzamy i za wszystko płacimy taniej niż w przypadku, gdybyśmy rozłącznie nabyli ubezpieczenie na życie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym a osobno ubezpieczenie medyczne w innej firmie ubezpieczeniowej.

W jakim miejscu można nabyć sensowne indywidualne ubezpieczenie zdrowotne? Zakup ubezpieczenia online na tej stronie. Dokładne informacje na temat prywatnych ubezpieczeń medycznych wyszukasz tu.

Gangreną toczącą państwową służbę zdrowia w Polsce jest niefachowe zarządzanie, brak wystarczającej ilości pieniędzy oraz niegospodarne wydawanie pieniędzy. Rozwiązaniem tego problemu mogą być prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Uchwalona ostatnio ustawa zdrowotna przez sejm otworzyła furtkę do komercjalizacji a także prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Dzięki niej przychodnie, szpitale a także ośrodki ambulatoryjne mogły będą zostać skomercjalizowane i udostępniać na zwykłych wolnorynkowych zasadach usługi medyczne. Aby stać nas było na całkowitą odpłatność za usługi medyczne jest wymagane utworzenie na wzór funduszy emerytalnych funduszy zdrowotnych, dzięki którym wszyscy chętni będą posiadali indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, które będzie finansować koszty leczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne musi mieć charakter dobrowolny. Nie należy przymusić ludzi, aby nabywali dodatkowe ubezpieczenia medyczne. Naturalnie nic na przeszkodzie nie stoi, aby do NFZ opłacać składki, co nam zabezpieczy dostęp do państwowej służby zdrowia, a równolegle mieć dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w jednym z funduszy zdrowotnych.

Prywatna opieka medyczna wymaga ogromnych inwestycji pieniężnych. Uruchomienie ośrodka zdrowia, zakup profesjonalnego wyposażenia ambulatoryjnego czy budowa szpitala pożera ogromne środki a zwrot z inwestycji obliczany jest na kilkadziesiąt lat. Czy są w naszym kraju inwestorzy, których stać na start w tak ryzykownym biznesie i wzniesienie sieci prywatnych placówek zdrowotnych?

Na szczęście prywatne ubezpieczenia medyczne w Polsce mają się coraz lepiej. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zbudowano w Polsce kilkanaście wielooddziałowych szpitali a także prywatnych klinik medycznych. Wstęp do ich usług otwiera naturalnie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. By zostać objętym parasolem takiej opieki trzeba wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Pokrywane w formie comiesięcznej zryczałtowanej składki ubezpieczenie medyczne może być dobrym zabezpieczeniem w przypadku utraty zdrowia lub gwałtownego zachorowania ale będzie przydatne przede wszystkim również w życiu codziennym, gdyż umożliwi wizyty u lekarzy specjalistów bez potrzeby czekania w długich kolejkach.

Fotorelacja


biznes
pieniądz
ubezpieczenia