Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Grzegorz Żak | 2015/12/23

Zawód tajemniczego klienta od podszewki
Statystyki dowodzą, że najczęstszą przyczyną rezygnacji klientów z usług świadczonych przez daną firmę jest niezadowolenie z obsługi.

Mówią również, że jedynie kilka procent rozczarowanych kontaktami z pracownikami osób składa skargi lub w inny sposób informuje o swoich odczuciach. Odpowiedzią wielkich przedsiębiorstw na to zjawisko jest przeprowadzenie badań marketingowych mających na celu ustalenie poziomu obsługi klienta.
Do realizacji takiego planu niezbędni są specjalni pracownicy. Osoba zajmująca się taką profesją to tajemniczy klient. Praca tajemniczego klienta polega na skorzystaniu z usług oferowanych w filii danej firmy, a następnie zdaniu z tego szczegółowej relacji.

Badania marketingowe (jak na przykład usługi Dekra) wykonywane przez tajemniczych klientów są szczegółowo zaplanowane, człowiek je wykonujący dostaje dokładne wytyczne dotyczące tego, co ma kupić, o czym rozmawiać z pracownikami, na co zwrócić szczególną uwagę. Najważniejsze jest, aby całość wyglądała możliwie najnaturalniej, tajemniczy klient nie może bowiem zostać rozpoznany. Ze względu na to, a także na skłonności ludzi do subiektywnej oceny osób i rzeczy znanych, zaleca się, aby tajemniczy klient nie wykonywał zleceń w miejscach, w których zatrudnieni są jego znajomi, przyjaciele i krewni, czy tym bardziej on sam.

Wśród zleceń dla tajemniczych klientów można zauważyć zarówno te zwyczajne i nieciekawe, jak i oryginalne. Większość z nich wykonywana jest w filiach przedsiębiorstw, których ilość siedzib nie pozwala na to, aby właściciel mógł skontrolować jakość ich pracy osobiście. Dlatego też zleceniodawcami są najczęściej popularne restauracje i sklepy.

Zaletą badań marketingowych jest to, że termin ich przeprowadzania nie jest ściśle określony, a jedynie przybliżony. Czyni to więc ten zawód świetnym dla studentów oraz osób mających miejsce stałego zatrudnienia.

Fotorelacja


biznes
finanse
ekonomia
pieniądz
przedsiębiorstwa