Ciekawostki

Najnowsze

Co zrobić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku kolizji drogowej? Jedynym skutecznym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu wypłaty należnych odszkodowań jest szukanie specjalizującego się w prowadzeniu spraw z firmami ubezpieczeniowymi. Większa i szersza znajomość różnych przepisów prawnych pozwala często dużo bardziej skutecznie wywalczyć duże sumy odszkodowań nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poinformowała o wydaniu publikacji na temat efektywności różnych rodzajów badań marketingowych. Publikacja wydana została pod patronatem Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, specjalizującego się w prowadzeniu profesjonalnych badań marketingowych i badań produktów przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych takich jak Studio CATI.


Dodany przez Grzegorz Żak | 2013/09/18

Zdobywamy fundusze UE
Dla naszego kraju w latach 2007-2013 zarezerwowano kwotę 90 mld euro.

Dla szpitali, urzędów, gmin a także innych jednostek publicznych tworzony jest lokalny program rewitalizacji. Na terenie Polski powstało wiele instytucji, które oferują pomoc w procesie ubiegania się o dotacje. Również w tych tematach Nasza pracownia ma duże doświadczenie a także zdobyła setki euro dla miast na szkolenia dla pracowników a także dla firm na edukacyjną działalność instytucjonalną. Skupia ona najlepszych ekspertów a także korzysta z pomocy znawców z Europy. Na życzenie zgłaszających się przedsiębiorstw przygotowują dogłębną analizę działalności danej firmy, kierunek rozwoju, sporządzają studium wykonalności. Jedną z takich firm, posiadającą wieloletnią praktykę jest Pracownia Badań Ekonomicznych. Istotnym obszarem, na którym Unia Europejska skupia uwagę jest ochrona środowiska oraz bezrobocie. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej otworzyły się szanse otrzymywania przez firmy i instytucje publiczne funduszy na rozwój. Niektóre gminy, małe a także średnie firmy przekazują tym jednostkom otrzymanie środków na określony cel. Dzięki staraniom takich firm jak Pracownia Badań Ekonomicznych urzędy miast mogą walczyć o fundusze na naprawę i budowę ścieżek rowerowych, kanalizacji, dróg a jednostki służby zdrowia mogą uzyskać pomoc finansową na remont budynku albo zakup drogich urządzeń medycznych. Unia co roku dedykuje określoną ilość pieniędzy na wspieranie gospodarki biedniejszych krajów. Firmy te, doradczo a także technicznie ułatwiają przebieg ubiegania się o pomoc finansową, wypełniają potrzebne dokumenty, tłumaczą i rozwiewają niejasności unijnych przepisów.

Fotorelacja


biznesplan
dotacje
finanse
biznes